CURRICULUM VITAE

 

Ad-soyad: Tuncer Turhan

Doğum Tarihi ve yeri:  1971, Antalya, Türkiye

Address: Ege Üniversitesi, Nörosirurji Abd.

Bornova- İzmir 35100

Medeni durumu: Evli

 

Tel: +902323903380

Fax: +902323731330

E-mail: tuncer.turhan@ege.edu.tr

 

Eğitim;

Tıp Eğitimi:  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1998

Nöroşirürji İhtisası:  Ege Üniversitesi, Nöroşirürji ABD, 2005

Üniversite Doçentliği Ünvanı 2013

Halen Ege Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim dalı, Pediatrik Nöroşirürji bilim dalında çalışmaktadır.

 

 

Yayınlar

1:  Kantar M, Ertan Y, Turhan T, Kitis O, Anacak Y, Akalin T, Ersahin Y, Cetingül N. Anaplastic astroblastoma of childhood: aggressive behavior. Childs Nerv Syst.  2009 Apr 9. [Epub ahead of print] PubMed

2: Ertan Y, Sezak M, Turhan T, Kantar M, Erşahin Y, Mutluer S, Vergin C, Oniz H, Akalin T. Atypical teratoid/rhabdoid tumor of the central nervous system:clinicopathologic and immunohistochemical features of four cases. Childs Nerv Syst. 2009 Jun;25(6):707-11. Epub 2009 Feb 11.

3: Ertan Y, Sezak M, Demirağ B, Kantar M, Cetingül N, Turhan T, Erşahin Y, Mutluer S, Anacak Y, Akalin T. Medulloblastoma: clinicopathologic evaluation of 42 pediatric cases. Childs Nerv Syst. 2009 Mar;25(3):353-6. Epub 2009 Jan 13.

4: Kantar M, Sezak M, Turhan T, Kitis O, Mutluer S, Demirag BK, Aksoylar S, Akalin T, Ersahin Y, Cetingul N. Melanotic progonoma of the skull in infancy. Childs Nerv Syst. 2008 Nov;24(11):1371-5. Epub 2008 Jul 1.

5: Sipahi OR, Turhan T, Pullukcu H, Calik S, Tasbakan M, Sipahi H, Arda B, Yamazhan T, Ulusoy S. Moxifloxacin versus ampicillin + gentamicin in the therapy  of experimental Listeria monocytogenes meningitis. J Antimicrob Chemother. 2008 Mar;61(3):670-3. Epub 2008 Jan 29.

6: Derbent A, Erşahin Y, Yurtseven T, Turhan T. Hemodynamic and electrolyte changes in patients undergoing neuroendoscopic procedures. Childs Nerv Syst. 2006 Mar;22(3):253-7. Epub 2005 Sep 23.

7: Yurtseven T, Savaş R, Koçak A, Turhan T, Aktaş EO, Işlekel S. Relationship between anterior inferior cerebellar artery and facial-vestibulocochlear nevre complex: an anatomical and magnetic resonance images correlation study. Minim Invasive Neurosurg. 2004 Oct;47(5):306-11.

8: Ulgen T, Turhan T, Yurtseven T, Oner K. Simple anterior orbitotomy. Minim Invasive Neurosurg. 2004 Apr;47(2):115-8.

9: Turhan T, Oner K, Yurtseven T, Akalin T, Ovul I. Spinal meningeal melanocytoma. Report of two cases and review of the literature. J Neurosurg. 2004 Mar;100(3 Suppl Spine):287-90. Review.

10: Sipahi OR, Pullukcu H, Tasbakan M, YAmazhan T, Arda B, Dalbasti T, Turhan T, Aydemir S, Ulusoy S, Meropenem ile tedavi başarısızlığı sopnrası Ampisilin/Sulbaktam ile başarılı bir şekilde tedavi edilen Acinetobacter baumannii menenjitli bir olgu, ANKEM Derg 2006:20(4):236-238.

11:  Ertan Y, Nart D, Turhan T, Veral A, Zileli M, Akalın T, Miksopapiller ependimom (10 olgunun klinikopatolojik değerlendirilmesi), Myxopapillary epedymoma (Clinicopathologic evaluation of 10 cases) Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 13-18, 2006

12: Yılmaz G, Ersahin Y, Turhan T, A Survey in Parents of The Patients With Shunted Hydrocephalus   J.Neurol.Sci.[Turk], 23:(4)# 9:303-306, 2006

13: ,Kısabay A, Aydoğdu İ, Yurtseven T, İşlekel S, Turhan T, Akyürekli Ö,  İleri Yaşta Semptom Veren Bir Gerilmiş Kord Sendromu Olgusu (Tethered Kord Sendromu) - Türk Nöroloji Dergisi, 11:5 506-510, 2005

14: Ertan Y, Sezak M, Kantar M, Turhan T, Aruna S, Cetingul N, Akalın T, Çocukluk Çağı İntrakraniyal Ependimal Tümörleri: 28 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi- Pediatric Intracranial Ependymal Tumors: Clinicopathologic Evaluation of 28 Cases , Cilt/Vol. 25, No. 2, 2009; Sayfa/Page 20-26, Türk Patoloji Dergisi/Turkish Journal of Pathology

15: Turhan T, Akay A, Ertan Y, Aslanov Z, Ersahin Y, Mutluer S, Intramedullary Cavernous Angioma of the Spinal Cord in a Pediatric Case with Multiple Cerebral Cavernomas and Familial Occurrence Case Report and Review of the Literature. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2010, Volume 27, Number 3, Page(s) 367-373

16: Turhan T, Ersahin Y. Intraventricular migration of the bone dust. Is a second  operation for removal necessary? Case report and review of the literature. Childs Nerv Syst. 2010 Nov 20. [Epub ahead of print]

17: Turhan T, Ersahin Y. Near-infrared camera for intraventricular neuroendoscopic procedures: in vitro comparison of the efficiency of near-infrared camera and visual light camera during bleeding. Childs Nerv Syst. 2010 Sep 9. [Epub ahead of print]

Yurtdışı Bildiriler

Ovul I, Oner K, Turhan T,  Antifibrinolytic Treatment in Subarachnoid Hemorrhage WFNS XIII World Congress of Neurosurgery, Marrakesh, Morocco, 2005, sözlü sunum

Oner K, Karci B, Ovul I, Turhan T, Interdisciplinary Approach for Fungal Skull Base Osteomyelitis, NASBS 16th Annual meeting, 2005 Toronto, Ontario, Canada, poster sunumu

Ersahin Y, Turhan T,  Trans-fourth ventricular aqueductoplasty and stenting in isolated fourth ventricle, 5th World Congress of Neuroendoscopy, 2009, Athens, Greece, sözlü sunum

Ersahin Y, Turhan T,  Endoscopic Third Ventriculostomy in extraventricular intracisternal  obstructive hydrocephalus, 5th World Congress of Neuroendoscopy, 2009, Athens, Greece, sözlü sunum

Yurtseven T,  Savas R, Kocak A, Turhan T, Aktas EO, Islekel S, Relationship between anterior inferior cerebellar artery and facial-vestibulocochlear nerve complex: an anatomical and magnetic resonance images correlation study, 2nd International symposium on microneurosurgical anatomy, 2004, Antalya, Turkiye, poster sunumu

Turhan T, Oner K, Yurtseven T, Ozgiray E, Islekel S, Ovul I, Effects of Antiplatelet Treatment to the Neurosurgical Procedures Results and Survival, 2nd International symposium on microneurosurgical anatomy, 2004, Antalya, Turkiye, poster sunumu

Oner K, Dalbastı T, Turhan T, Yurtseven T, Ozgiray E, Ozdamar N, Ovul I, Islekel S,  Incidence and Seasonal Variations of Subarachnoid Hemorrhage in the Ege Region, 2nd International symposium on microneurosurgical anatomy, 2004, Antalya, Turkiye, poster sunumu

 

Yurtiçi Bildiriler

Akyürekli Ö, Turhan T, Karasoy H,  Araç N, Karapınar N ; Parkinson Sonrası Gelişen Camptocormia Sendromu - 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002,  Antalya, Sözel Bildiri

Dıramalı B, Fillik A, Turhan T, Sağduyu A, Şirin H, Özdamar N ; Malign Orta Serebral Arter Enfarktlarında Medikal ve Cerrahi Tedavi Sonuçları - 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002, Antalya, Sözel Bildiri

Fillik A, Dıramalı B, Turhan T, Kocaman A, Şirin H, Orta Serebral Arter İnfarktlarında Etyoloji, Klinik ve Prognoz - 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002, Antalya, Poster sunumu

Turhan T, Sağduyu A, Şirin H, Özdamar N, Subaraknoid Kanamalı Hastaların Demografik Dağılımı ve Tedavi Sonuçları - 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Çağlı S, Öner K, Övül İ, Özdamar N, Oktar N, Zileli M, İşlekel S, Dalbastı T, Palalı İ,  Falks Menenjiomları - 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Öner K, Övül İ, Kocaman A, Özdamar N; Malign Orta Serebral Arter Enfarktlarında Dekonpressif Cerrahi ve Medikal Tedavi Sonuçları ve Karşılaştırılması - 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Öner K, Turhan T, Yurtseven T, Övül, İ, Bilgen C, Uluöz Ü, Transsfenoidal Yaklaşımlarda Kullanılabilecek Bir İnsizyon Modifikasyonu: Kollumelatomi, 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, İşlekel S, Özdamar N, Dalbastı, T, Falks Menenjiomlarının 10 Yıllık Klinik ve Cerrahi Analizi, 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Yurtseven T, Öner K, İşlekel S, Övül İ, Oktar N, Özdamar N, Tüberkülum Sella Menenjiomları; 10 Yıllık Retrospektif İnceleme, 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Özenç D, Yurtseven T, İşlekel S, Menenjiomlarda Ödem Hacminin Prognostik Bir Faktör Olarak Araştırılması, 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Ülgen T, Turhan T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, Basit Anterior Orbitotomi, 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Yurtseven T, Erşahin Y, İşlekel S, Turhan T, Minimal İnvaziv Frontoorbital Kraniotomi, 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Erşahin Y, Yurtseven T, Turhan T, Mutluer S, Suprasellar Araknoid Kistlerin Endoskopik Tedavisi, 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, İki İntramedüller Melanositik Menenjioma Olgusu ve Terapötik Yöntemlerin Tartışılması, 17. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2003, Antalya, Poster Bildirisi

Turhan T, Kahraman EB, Özgiray E, Öner K, Övül İ, Tunçbay E, Tek Taraflı Egzoftalmi ve Orbita Tümörleri, 19. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2005, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Kahraman EB, Özgiray E, Öner K, Övül İ, Dalbastı T, Erişkin Yaşta Görülen Dezmoplastik Medulloblastomalar, 19. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2005, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Özgiray E, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, Derbent A, Asetilsalisilik Asit Kullanımının Nöroşirurjik Operasyonların sonuçlarına Etkileri, 19. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2005, Antalya, Sözel Bildiri

Turhan T, Kahraman EB, Özgiray E, Öner K, Övül İ, Kranioplasti Materyal ve Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 19. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2005, Antalya, Poster Bildirisi

Özgiray E, Öner K, Turhan T, Dalbastı T, Kahraman EB, Övül İ, Kalvarial Kitleler, 1997-2004 Yılları Arasında OPere Edilen Erişkin Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, 19. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2005, Antalya, Poster Bildirisi

Zileli M, Özgiray E, Öner K, Turhan T, Torakolomber Bileşkede Bıçak Yaralanması, Vaka Sunumu, 19. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2005, Antalya, Poster Bildirisi

Özgiray E, Turhan T, Kahraman EB, Öner K, Övül İ, İki kafa Kaidesi Fungal Osteomiyeliti Olgusu ve Bunlara Yönelik İnterdisipliner Yaklaşımlar, 19. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2005, Antalya, Poster Bildirisi

Turhan T, Erşahin Y, Moyamoya Hastalığı İçin Pial Sinanjiozis Yöntemleri ve Sonuçları, 20. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2006, Antalya, Sözel Bildiri

Kanyılmaz H, Turhan T, Yurtseven T, Kahraman EB, Rükşen M, İşlekel S, Kranial Kortikal ve Subkortikal Yerleşimli Lezyonlara Yönelik, Lokal Anestezi İle Yapılan Key-Hole Kraniotomiye Uygun Bir Bilgisayarlı Tomografi İşaretleme Yöntemi, 20. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2006, Antalya, Sözel Bildiri

Kahraman EB, Turhan T, Erşahin Y, Saffet M, Çocukluk Çağı Koroid Pleksus Tümörleri, 20. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2006, Antalya, Sözel Bildiri

Derbent A, Erşahin Y, Yurtseven T, Turhan T, Nöroendoskopik Prosedürler Sonrası Gelişen Hemodinamik ve Elektrolit Değişiklikleri, 20. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2006, Antalya, Sözel Bildiri

Kahraman EB, Turhan T, Erşahin Y, Mutluer S, Bir Yaş Altı Çocukluk Çağı Tümörleri, 20. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2006, Antalya, Sözel Bildiri

Kahraman EB, Turhan T, Yurtseven T, İşlekel S, Fenitoin Kullanımı İle İlişkili Psödokoreatetoz, 20. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2006, Antalya, Poster Bildirisi

Kanyılmaz H, Rükşen M, Yurtseven T, İşlekel S, Turhan T, Torakal Medulla Basısı Benzeri Klinik Bulgu Veren Bir Myelografi Olgusu, 20. Ulusal Nöroşirurji Kongresi; 2006, Antalya, Poster Bildirisi

Erşahin Y, Yıldırım U, Turhan T, Non-Sendromik Kraniosinostozlarda Endoskop Yardımlı Cerrahi -Türk Nöroşirürji Derneği, 21. Bilimsel Kongresi, 2007, Sözlü bildiri

Erşahin Y, Turhan T, Akay A, Mutluer S, Palalı İ, Karasoy H, Gökben S, Gökçay A, Tekgül H, Özbay ÖE, Serdaroğlu G, Uran N, Pediatrik çağda, dirençli epilepsili hastalarda yapılan anterior kallozotomi girişimlerinin değerlendirilmesi, , 22. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2008 Antalya, sözlü bildiri

Erşahin Y, Turhan T, Akay A, Mutluer S, Palalı İ, Karasoy H, Gökben S, Gökçay A, Tekgül H, Özbay ÖE, Serdaroğlu G, Uran N, Pediatrik çağda fonksiyonel hemisferektominin dirençli epilepsi kontrolündeki başarısı, 22. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2008, Antalya, sözlü bildiri

Aksoylar S, Kamer S, Erşahin Y, Kantar M, Turhan T, Öniz H, Erbay A, Anacak Y, Kadıoğlu B, Akalın T, Mutluer S, Kansoy S, Çetingül N, Çocukluk Çağında Beyin Sapı Glial Tümörleri: Ege Üniversitesi Sonuçları, 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2008 İzmir, Sözel Bildiri

Kantar M, Anacak Y, Turhan T, Akalın T, Öniz H, Erbay A, Duyu M, Erşahin Y, Kamer SA, Aksoylar S, Ertan Y, Demirağ BK, Mutluer S, Vergin C, Çetingül N, Ege Pediatrik Nöro-onkoloji Grubu SSS Primitif Nöroektodermal Tümörü Sağaltım Sonuçları, 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2008 İzmir, Sözel Bildiri

Demirağ BK, Turhan T, Kamer SA, Ertan Y, Erbay A, Öniz H, Anacak Y, Erşahin Y, Akalın T, Kantar M, Aksoylar S, Mutluer S, Vergin C, Çetingül N, Kansoy S, Ege Pediatrik Nöro-Onkoloji Grubu Ependimom Sağaltımı Sonuçları, 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2008 İzmir, Sözel Bildiri

Gökşen D, Demirağ BK, Asar G, Kantar M, Aksoylar S, Anacak Y, Turhan T, Darcan Ş, Çetingül N, Beyin Tümörü Nedeni İle İzlenen Olguların Endokrinolojik Değerlendirilmesi, 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2008 İzmir, Poster Bildirisi

Kantar M, Demirağ BK, Turhan T, Ertan Y, Aksoylar S, Anacak Y, Erşahin Y, Akalın T, Arun S, Kitiş Ö, Mutluer S, Çetingül N, Nadir Bir Santral Sinir Sistemi Tümörü: Astroblastom, 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2008 İzmir, Poster Bildirisi

Kantar M, Sezak M, Turhan T, Kitis O, Mutluer S, Demirağ BK, Aksoylar S, Akalın T, Erşahin Y, Çetingül N, Süt Çocukluğunda Kalvaryum Lezyonu: Bir Melanotik Progonoma Olgusu, 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2008 İzmir, Poster Bildirisi

Akay A, Turhan T, Aslanov Z, Düzgün M, Sarı MF, Erşahin Y, Mutluer S, Gökçay A, Gökben S, Tekgül H, Karasoy H, Serdaroğlu G, Pediatrik Çağdaki Dirençli Epilepsili Hastalarda Yapılan Temporal Lobektomi ve Amigdalahipokampektomi Cerrahisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, sözlü bildiri

Erşahin Y, Turhan T, İzole Dördüncü Ventrikülden Akuaduktoplasti ve Stentleme, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, sözlü bildiri

Düzgün M, Turhan T, Akay A, Aslanov Z, Sarı MF, Erşahin Y, Mutluer S, Subdural Efüzyonlu Pediatrik Hastalarda, Basınç ve Akım Kontrolsüz Subduroperitoneal Şant Sistemi İle Tedavi Yöntemi ve Sonuçları, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, sözlü bildiri

Erşahin Y, Turhan T, Ekstraventriküler İntrasisternal Obstrüktif Hidrosefalide Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, sözlü bildiri

Erşahin Y, Turhan T, Üniversal Klamp’in Değişik Kullanımı, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, sözlü bildiri

Turhan T, Erşahin Y, Spinal Disrafizmli Hastalarda Uzun Dönemde Gelişen Omurga Deformitelerinin Sublaminar Poliester Band-Vida-Rod Kombine Stabilizasyon Sistemi İle Tedavisi, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, sözlü bildiri

Aslanov Z, Turhan T, Akay A, Düzgün M, Sarı MF, Erşahin Y, Mutluer S, Yurtseven T, Kantar M, Anacak Y, Ertan Y, Demiray BK, Pediatrik Yaş Grubunda POsterior Fossa Medulloblastomları İçin Yapılan Cerrahinin Sağ Kalıma Etkisi, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, sözlü bildiri

Oran İ, Çınar C, Özgiray E, Turhan T, Yurtseven T, Dalbastı T, Öner K, Övül İ, Özdamar N, Serebellar Arter Anevrizmaları, Endovasküler Tedavi, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, tartışmalı poster sunumu

Sarı MF, Turhan T, Aslanov Z, Akay A, Düzgün M, Erşahin Y, Mutluer S, Ayrık Omurilik Malformasyonu; Klinik, Radyolojikve Eşlik Eden Patolojiler Açısından Değerlendirme Çalışması, 23. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, 2009, Girne, KKTC, tartışmalı poster sunumu

 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Sayfası


Mail to Webadmin

Ana Sayfa


 

 

 

                             

Tuncer Turhan

GENEL BİLGİLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ DOKTORLAR
ALT GRUPLAR
iLGİLİ SİTELER
ARAŞTIRMA PROJELERİ
BİZE ULAŞIN

 

  Ana Sayfa