CURRICULUM VITAE

 

 

 

İsim     :Erkin ÖZGİRAY
Adres  :Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Telefon:  0 232 3903380
Mobil tel. 
E-posta :
eozgiray@gmail.com

               erkin.ozgiray@ege.edu.tr

 

Kişisel bilgiler:

Doğum tarihi:   26.07.1974

Doğum yeri:    İzmir

Medeni durumu: Evli, bir çocuk babası

 

Eğitimi:
Bornova Anadolu Lisesi                        1985-1992
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi              1992-1998
Ege Üni., Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD  1999-2005


Yayın Listesi:

1.Serarslan Y, Yönden Z, Ozgiray E, Oktar S, Güven EO, Söğüt S, Yilmaz N, Yurtseven T. Protective effects of tadalafil on experimental spinal cord injury in rats. J Clin Neurosci. 2010 Mar;17(3):349-52.

 

2. Ertan Y, Sarsık B, Ozgiray E, Kitis O, Dalbastı T, Akalın T. Pigmented ependymoma with signet-ring cells and Rosenthal fibers: A rare variant of ependymoma. Neuropathology. 2010 Feb 1;30(1):71-5.

 

3. Oktar N, Özgiray E, Akalın T. Long term survivors of glioblastoma. J Neurol Sci [Turk]. 2009 December; 26:376-82.

 

4.Ozgiray E, Cağli S, Zileli M, Cinar C, Oran I. Occlusion of the abdominal aorta by balloon dilation catheter assisting surgical excision of a sacrum chordoma: case report. Turk Neurosurg. 2009 Jul;19(3):265-8

 

5. Saylam CY, Ozgiray E, Orhan M, Cagli S, Zileli M.

 Neuroanatomy of cervical sympathetic trunk: A cadaveric study.

Clin Anat. 2009 Jan 27;22(3):324-30.

 

6. Ozgiray E, Oner K, Ovul I.

 HIV related toxoplasmic encephalitis mimicking multiple metastasis: case report.

Turk Neurosurg. 2007 Jul;17(3):207-10.

 

7. Bayram N, Ciftdogan DY, Karapinar B, Ozgiray E, Polat M, Cagliyan E, Vardar F.

 A case of herpes simplex encephalitis revealed by decompressive craniectomy.

Eur J Pediatr. 2008 Jul;167(7):821-2.

 

8. Sipahi OR, Arda B, Yurtseven T, Sipahi H, Ozgiray E, Suntur BM, Ulusoy S.

 Vancomycin versus teicoplanin in the therapy of experimental

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) meningitis.

Int J Antimicrob Agents. 2005 Nov;26(5):412-5.

 

9. Erşahin Y, Yurtseven T, Ozgiray E, Mutluer S.

 Craniopharyngiomas in children: Turkey experience.

Childs Nerv Syst. 2005 Aug;21(8-9):766-72.

 

 

SÖZLÜ ve POSTER BİLDİRİLER:

 

Türk Nöroşirurji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 2001

Disembriyoplastik Nöroepitelial Tümör. Demirtaş E, Erşahin Y, Mutluer S, Çolakoğlu N, Sevin E, Özgiray E.

 

Türk Nöroşirurji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, 2003

Fonksiyonel Hemisferektomi. Erşahin Y, Yurtseven T, Gökçay A, Özgiray E, Palalı İ, Ekmekçi Ö.

Primer kostovertebral tümörlerde en Blok rezeksiyon: Cerrahi teknik ve olgu sunumu. Zileli M, Seraslan Y, Özgiray E, Çağırıcı U, Öztop F.

 

Türk Nöroşirurji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 2004

Rinore-102 olgunun tanı, tedavi yöntemlerinin ve sonuçlarının retrospektif incelenmesi. Ülgen T, Öner K, Övül İ, Özgiray E, Özdamar N, Oktar N, Zileli M.

Anterior inferior serebellar arter ve fasial-vestibülokohlear sinir ilişkisi: Kadavra ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karşılaştırmalı çalışması. Yurtseven T, Savas R, Özgiray E, Turhan T, Koçak A, Aktaş EÖ, İşlekel S.

Tİp I Chiari Malformasyonu-39 olgunun ve uygulanan cerrahi girişimlerin retrospektif incelenmesi. Özgiray E, Ülgen T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, Zileli M, Özdamar N.

 

Türk Nöroşirurji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 2005

Kranioplasti materyel ve yöntemlerinin karşılaştırılması. Turhan T, Kahraman EB, Özgiray E, Öner K, Övül İ.

Bel ağrılı hastalarda ağrı ve yaşam kalitesi ilişkisi. İş M, Özgiray E, Seyfioğlu U, Ateş ö, Çağlı S Zileli M

Kalvarial kitleler;1997-2004 yılları arasında opere edilen erişkin hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Özgiray E, Öner K, Turhan T, Dalbastı T, Kahraman B, Övül İ.

Bel ağrısının oluşumu ve tedavisi konusunda toplumumuzun inançları. İş M, Özgiray E, Seyfioğlu U, Ateş Ö, Çağlı S, Zileli M.

Tek taraflı egzoftalmi ve orbita tumörleri. Turhan T, Kahraman EB, Özgiray E, Öner K, Övül İ, Tunçbay E.

Torakolomber bileşkede bıçak yaralanması vaka sunumu. Zileli M, Özgiray E, Öner K, Turhan T.

İzole odontoid fraktürlerinde tedavi: 57 olgunun analizi. Ateş Ö, Özgiray E, Dawood OM, Çağlı S, İşlekel S, Zileli M.

Çocukluk Çağı Kraniofaringiomaları: Kooperatif bir çalışma. Erşahin Y, Özgiray E, Yurtseven T, Mutluer S.

Tiroid kanseri omurga metastazları. İş M, Özgiray E, Ateş Ö, Dawood OM, Çağli S, İşlekel S, Zileli M.

İki kafa kaidesi fungal osteomyeliti olgusu ve bunlara yönelik interdisipliner yaklaşımlar. Özgiray E, Turhan T, Kahraman EB, Öner K, Övül İ, Karci B.

 

Türk Nöroşirurji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 2006

Abdominal Aorta Balon Oklüzyonu Sakral Cerrahide Kanamayı Azaltır; Olgu Sunumu. Özgiray E, Oran İ, Zileli M, Çağlı S.

Omurga cerrahisi sonrası Beyin Omurilik Sıvısı sızıntısı oranları ve tedavisi: Bir yıllık retrospektif çalışma. Özgiray E, Zileli M, Çağlı S, Demirbaş MA, Işik HS.

Servikal sempatik zincirin morfometrik özellikleri: Kadavra çalışması. Özgiray E, Orhan M, Zileli M, Çağlı S, Saylam C.

Servikal travmaya bağlı vertebral arter diseksiyonu: Olgu sunumu. Özgiray E, Zileli M, Çağlı S.

Osteolitik omurga tümörlerinde vertebroplasti ve kifoplasti. Çağlı S, Zileli M, Özgiray E.

Disekan posterior serebral arter anevrizması spontan total oklüzyonu: Olgu Sunumu Özgiray E, Oran İ, Öner K, Övül İ.

 

World Spine Society, World Spine IV; The Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care 29 July- 1 August 2007, Istanbul.

Morphometric characteristics of cervical sympathetic chain-A cadaveric study  Özgiray E, Orhan M, Zileli M, Çağlı S, Saylam C.

 

Türk Nöroşirurji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, 2007

Acil girişim gerektiren posterior fossa kistik tümörü-Olgu sunumu. Özgiray Erkin, Harman Ferhat, Karaman Adem, Düz Bülent

 

Türk Nöroşirurji Derneği XXII. Bilimsel Kongresi, 2008

İntraventriküler yerleşimli, primer santral sinir sistemi lenfoması; Olgu sunumu. Erkin Özgiray, Gülgün Yılmaz Ovalı, Fatih Sarı, Tayfun Dalbastı, Nezih Oktar, İrfan Palalı, Nurcan Özdamar.

Travma sonrası hızlı büyüme gösteren, yaygın kalvarial yerleşimli Fibröz Displazi olgusu. Ferhat Harman, Erkin Özgiray, Alper Aksoy, Tolga Yiğitkanlı.

Akut başlangıçlı hemiballismusla presente olan subtalamik nucleusa uzanım gösteren venöz anjiom: Olgu sunumu. Erkin Özgiray, Celal Çınar, Umut Yıldırım, Tayfun Dalbastı, İrfan Palalı, Nurcan Özdamar.

Lomber intradural disk hernisi:Olgu sunumu Erkin Özgiray, Taşkın Yurtseven, Sertaç İşlekel, Zaur Aslanov, Tuncer Turhan

Hipofiz adenomunda ossifikasyon; Olgu sunumu. Erkin Özgiray, Yeşim Ertan, Umut Yıldırım, Tayfun Dalbastı, Nurcan Özdamar, Nezih Oktar, İrfan Palalı.

Türk Nöroşirurji Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, 2009

Sıçan omuriliğinde deneysel yaralanmada Tadalafil’in koruyucu etkisi. Yurdal Seraslan, Zafer Yönden, Erkin Özgiray, Süleyman Oktar, Eşref Oğuz Güven, Sadık Söğüt, Nebi Yılmaz, Taşkın Yurtseven

Akut subdural hematom boşaltılmasıyla gelişen fatal pontin hemoraji: Olgu sunumu. Erkin Özgiray, Muhammet Fatih Sarı, Celal Çınar, Özgün Anadolu, Tayfun Dalbastı

İntrakranial Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Spinal Migrasyonu: Semptomatik İki Olgu. Erkin Özgiray, Celal Çınar, İzzet Övül, Kazım Öner, Erdinç Altıncık, Cem Çallı, İsmail Oran

Serebellar arter anevrizmaları, Endovasküler Tedavi. İsmail Oran, Celal Çınar, Erkin Özgiray, Tuncer Turhan, Taşkın Yurtseven, Tayfun Dalbastı, Kazım Öner, İzzet Övül, Nurcan Özdamar

6th Black Sea Neurosurgical Congress October 16-18, 2009, İstanbul, Turkey

Surgical approach to a rare pathology: Cavernous sinus cavernous hemangiomas. Erkin Özgiray, Kazım Öner, İzzet Övül, Nurcan Özdamar, Celal Çınar, İsmail Oran, Yeşim Ertan

 

 

Katıldığı bilimsel toplantılar, sertifikalar:

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), XIV. Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000, Antalya, Türkiye

·         XXVIII Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery 02-06 October 2000, İstanbul, Turkey

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya, Türkiye

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), Sonbahar Sempozyumu “Hidrosefali” 01-04 Kasım 2001

·         The European Association of Neurosurgical Societies, EANS Research Committee Course on “Methodology of Research and Publication” April 4-7 2002, Antalya, Turkey

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND) Spinal Cerrahi Grubu Spinal Füzyon Simpozyumu 3-6 Ekim 2002, Eskişehir, Türkiye

·         Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, 5. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu, 25-27 Ekim 2002, İzmir, Türkiye

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), XVII Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Belek, Antalya, Türkiye

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), Eğitim Kursu, “Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirurji” 22-27 Mart 2004, 1. Dönem, IV. Kurs, Kuşadası, İzmir, Türkiye

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, “Spinal Travmalar” Toplantısı, 28.02.2004, Manisa, Türkiye

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), XVIII Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004 Kemer, Antalya, Türkiye

·         2ND International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, September 30-October 03, 2004, Antalya-Turkey

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), Temel Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Kursu II. Dönem 1. Kurs “Beyin Tümörleri” 15-18 Mart 2005, Türkiye

·         7. Omurga Cerrahisi Kongresi, 14-17 Nisan 2005, Antalya, Türkiye

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), XIX Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005 Antalya, Türkiye

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), XX. Bilimsel Kongresi, Nisan 2006 Antalya, Turkey

·         World Spine Society, World Spine IV; The Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care 29 July- 1 August 2007, Istanbul, Turkey

·         5th Meeting of The Asian Society for Neuro-Oncology, November 2-4, 2007, Hilton Convention Center İstanbul, Turkey

·         4. Hipofiz Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, Ankara, Türkiye

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), XXII Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008,Kremlin Palace Hotel, Aksu, Antalya, Turkey

·         2.Int’l Levantine Forum, “Advances in Neurological Surgery, 13-16 November 2008, Antalya, Turkey

·         Master Course for Middle Skull Base: Microanatomical hands-on dissection&Surgical Video Discussion Symposium Turin, March 06-07/2009, Italy

·         Türk Nöroşirurji Derneği (TND), XXIII Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009,Kremlin Palace Hotel, Aksu, Girne, KKTC

·         Intraoperative Imaging Society, 2nd meeting, June 14-17,2009, İstanbul

·         Ege Üniversitesi, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 15-26 Haziran 2009

·         Türk Nöroşirurji Derneği, Cerrahi Nöroanatomi Öğretim-Eğitim Grubu Kursu, 24-25 Eylül 2009, İstanbul

·         Serebrovasküler Lezyonların Tedavisinde Mikro-Nöroşirurjikal ve Endovasküler Yöntemler Kursu, 12-14 Ekim 2009, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

·         VI. Karadeniz Ülkeleri Nöroşirurji Kongresi, 16-18 Ekim 2009, İstanbul

·         3. Hidrosefali Sempozyumu. 30 Ekim-1 Kasım 2009, Ilıca Otel Çeşme, İzmir

·         Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG), Glial Tümörler, Hipofiz Adenomları, Meningiomlar Sempozyumu 25-26 Aralık 2009, The Marmara Hotel, İstanbul

 

Profesyonel Üyelikler

·         Türk Nöroşirurji Derneği üyeliği, 2005’den bu yana

Yabancı dil
Akıcı İngilizce, başlangıç düzeyinde Almanca

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Sayfası


Mail to Webadmin

Ana Sayfa


 

 

 

                             

Erkin Özgiray

GENEL BİLGİLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ DOKTORLAR
ALT GRUPLAR
iLGİLİ SİTELER
ARAŞTIRMA PROJELERİ
BİZE ULAŞIN

 

  Ana Sayfa