ÖZGEÇMİŞ

Nöroşirürji Profesörü

 

İsim:               İzzet ÖVÜL

Adres:            Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AbD

Bornova 35100 İzmir, Türkiye

E mail              : izzet.ovul@ege.edu.tr

Telefon (iş)     : 0232-390 33 80 – 390 33 81

Fax                  : 0232-373 13 30

Doğum tarihi ve yeri            :26.10.1948/Manisa-Türkiye

Eğitim:

1965 Manisa Lisesi, 1971  Ege Üniversitesi  Tıp fakültesi mezunu.

Çalıştığı yerler ve deneyim/aktiviteler:

Kasım 1975 – Nisan 1976  Manchester Royal Infırmary department of Radiology-section Neuroradiology. (Director:Prof.dr.Ian Isherwood),  clinic of Neurosurgery. (Director:Prof.dr.R.T.Jhonson), Pro Study on vertebrobasilar system angiography, CT Scan.

1977 Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Nöroşirürji AbD  Nöroşirürji Uzmanı

Eylül 1979 – Ekim 1980  Universitatsspital Zurich Neurochirurgische Klinik. (Director Prof Dr MG Yaşargil) Research fellowship in microsurgical laboratory. Study on preventive effiency of STA-MCA by pass surgery on ischemic stroke in dogs.

1982 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AbD Nöroşirürji Doçent

1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AbD  Nöroşirürji Profesörü

Haziran 11-17 ,1994 ,Hannover, Internatıonal course on Neurosurgery (Mod.Prof dr Madjid Samii)

Kasım 25-Aralık 01,1995, Hannover, Internatıonal course on Neurosurgery (Mod.Prof dr Madjid Samii)

2006-2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı.

Nöroşirürji bilim dalında özel ilgi alanları :

Genel Nöroşirürji pratiği (tümör cerrahisi, disk cerrahisi, hipofiz cerrahisi) yanında Beyin damar hastalıkları cerrahisi, kafa kaidesi cerrahisi

Üye olduğu dernekler:

Türk Nöroşirürji Derneği

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

EANS (European Association of Neurosurgical Societies)

Son 10 yıl içindeki bildiri-yayınlar

TÜRKÇE YAYIN

1-Karcı B., Günhan Ö., Bilgen C., Uluöz Ü., Öner K., Övül İ.:Transfacial Approaches to the Anterior and Middle Skull Base. Kulak Burun Boğaz Klinikleri  2000; 2(1):19-25

 

YABANCI YAYINLAR

 

1-Övül İ, Öner K. Spontanaeus cervical spinal epidural haematoma with spontanaeus resolution and complet recovery without decompression. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 16.1,1999, online paper ??

2-Karcı B, Öner K, Günhan Ö, Övül İ. Nasomaxillary osteotomy in lesions of the central compartment of the middle cranial base.rhinology 39:1-15,2001

3-Kirazlı T., Öner K., Övül İ., Bilgen C., Öğüt F.:Petrosal presigmoid approach to the petro-clival  and anterior cerebellopontine region (extended retrolabyrinthine, transtentorial approach).Rev Laryngol Otol Rhınol 2001;122,3:187-190 .

4-Bilgen C, Öner K, Övül İ, Kirazlı T.: Vertebral hydatid disease presenting as a parapharyngeal and neck mass:a case report.Otolaryngol  Head Neck Surg 2002;126:89-90

5-Bilgen C, Öner K, Övül İ, Ulusöz Ü : The columellotomy modification of trnasseptal hypophysectomy. Auris Nasus Larynx 30 (2003) 153-157

6-Turhan T, Öner K, Övül İ. Spinal menengial melanocytoma. Journal of  Neurosurgery Spine 100.2004.287-290.

7-Öner K, Bilgen C, Oran İ, Kirazlı T, Memiş A, Övül İ. Extarterecromy  for tumors invading the carotid artery. Skull Base  Vol 17,2007 

8-Kirazlı T, Öner K, Bilgen C, Övül İ, Midilli R. Facial nerve neuroma: Clinical, Diagnostic, and Surgical Features. Skull Base:an interdisciplinary approach, Vol 14, N:2, 2004, pp 115-120.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

1-Öner K., Övül İ. Akut iskemik inmede dekompresif kraniektomi.in kumral e(ed.):akut iskemik inme. Akal Afset. Argos İletişim Hizmetleri. İstanbul, 2001, pp 323-328

2-Karcı B., Günhan Ö., Bilgen C., Aras E., Öner K., Övül İ.: Paranazal sinüslerin malign tümörleri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 8:146-151 , 2001

3-Övül İ. Paragangliomalar. ed N Oktar. Türkiye Klinikleri  Nöroonkolojik Cerrahi 2. Özel Sayısı  Volume 3, Sayı 51, Sayfa 100-110,2007

4-Övül İ: Baziler tepe ve posterior sirkülasyon anevrizmalarının cerrahisi. Türkiye Klinikleri. Cerrahi Tıp Bilimleri.Nöroşirürji. Serebrovasküler Cerrahi özel sayısı. Cilt/Vol2 Sayı/No 16, Sayfa 70-76, 2006

 

SÖZEL BİLDİRİ Yurtiçi:

1-Çağlı S., Övül İ., Özdamar N., Öner K.: İntrakranial anevrizma olgularında doğal seyir."de novo anevrizmalar".Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Antalya. 22-26 Mayıs 2001, s 111

2-Övül İ., Öner K., Çağlı S., Karaağaç S.: Anevrizma rüptürüne bağlı subaraknoid kanamalı olgularda operasyon öncesi antifibrinolitik uygulaması. Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Antalya 22-26 Mayıs 2001.syf 113

3-Oran İ., Memiş A., Parıldar M., Dalbastı T., Çağlı S., Övül İ.: Gelişimsel venöz anomali"ye drene olan kanamış serebral avm. Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi. Antalya 22-26 Mayıs 2001. syf 149

4-Bilgen C., Öner K., Günhan Ö., Övül İ., Turan O.: Transseptal hipofizektomide nazal fonksiyonel sonuçların elektrorinomanometrik değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 14. Bilimsel Kongresi. Antalya 17-21 Mayıs 2000. Sayfa 93

5-Öner K., Övül İ., Kirazlı T., Bilgen C.: Orta fossa kaide girişimi.Türk Nöroşirurji Derneği 14. Bilimsel Kongresi. Antalya 17-21 Mayıs 2000.

6-Övül İ. Kanamamış anevrizmalarda cerrahi tedavi.öğle yemeği seminerleri. 4cü uluslararası serebral venöz sistem kongresi, 4. Uluslararası Meningiomalar Kongresi ve Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi.3-8 Haziran 2002 İstanbul

7-Övül İ, Öner K, Çağlı S, Karaağaç S.: Anevrizma rüptürüne bağlı subaraknoid kanamalı olgularda ameliyat öncesi süreçte antifibrinolitik uygulaması. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 1.Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi.8-11 Mayıs 2002, Ankara.

8-Övül İ. Astrositom ve oligodendrogliomlarda reoperasyon kriterleri. Türk Nöroşirurji Derneği Sonbahar Simpozyumu 24-27 Ekim 2002 Pamukkale Denizli Simpozyum konuşması

9-Öner K, Turhan T, Yurtseven T, Övül İ, Bilgen C, Uluöz Ü. Transsfenoidal yaklaşımlarda kullanılabilecek bir insizyon modifikasyonu: kollumelatomi. kong.ktb.syf 79.

10-Turhan T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, İşlekel S, Özdamar N, Dalbastı T. Falks menenjiomlarının10 yıllık klinik ve cerrahi analizi. kong ktb syf 101

11-Turhan T, Yurtseven T, Öner K, İşlekel S , Övül İ,  Oktar N, Özdamar N. Tuberkulum sella menenjiomları:10 yıllık retrospektif inceleme. kong ktb syf 103

12-Yeral İ, Övül İ, Özdamar N, Öner K. Dev anevrizmalı olgularda uygulanan proksimal karotis arter ligasyonunun uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçları. kong ktb  syf 116

13-Oran İ, Parıldar M, Çağlı S, Yurtseven T, Dalbastı T, Öner K, Övül İ. Posterior  dolaşımda sınırlı supratentorial avm lerde endovasküler tedavi. kong ktb syf 135

14-Ülgen T, Turhan T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ. Basit anterior orbitotomi. kong ktb syf 139

15-Öner K, Övül İ, Turhan T, Karcı B, Bilgen C. Anterior kafa kaidesini tutan nazal ve paranazal sinüslerin malign tümörlerinde kombine kraniofasiyal girişim. kong ktb syf 140  

16-Turhan T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, Kocaman  Sağduyu a,şirin h.malign orta serebral arter enfarktlarında dekompressif cerrahi ve medikal tedavi sonuçları ve karşılaştırılması. kong ktb syf 175

17-Övül İ. İntrakranial anevrizmalar:baziler tepe ve diğer posterior sirkülasyon anevrizmalarının cerrahisi.ders.serebrovasküler  cerrahi.Türk Nöroşirurji Derneği Eğitim Kursu 1. dönem 3. kurs. Kuşadası, 29 Ekim- 03 Kasım, 2003

18-Övül İ. Avm tedavisinde algoritma.tartışma.serebrovasküler cerrahi .Türk Nöroşirurji Derneği  Eğitim Kursu.1. dönem 3. kurs. Kuşadası, 29 Ekim-3 Kasım 2003.

19-Ülgen T, Öner K, Övül İ, Özgiray E, Özdamar N, Oktar N, Zileli M. Rinore-102 Olgunun tanı, tedavi yöntemlerinin ve sonuçlarının retrospektif incelemesi. Türk Nöroşirurji Derneği  18. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Kemer Antalya. Kon ktp  syf 91.

20-Özgiray E, Ülgen T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, Zileli M, Özdamar N. Tip 1 CHIARI malformasyonu-.39 olgunun  ve uygulanan cerrahi girişimlerin retrospektif incelenmesi.Türk Nöroşirurji Derneği 18. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004, Kemer Antalya.Kong. ktp.syf 113.

21-Öner K, Bilgen C, Oran İ, Kirazlı T, Memiş A, Övül İ. Karotid arter invazyonunda ‘ekstarterektomi’.deneysel çalışma.Türk Nöroşirurji Derneği 18. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Kemer Antalya. kong ktp syf 126.

22-Övül i. Vazospasm klinik tedavisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 1. Bilimsel Kongresi. 01-04 Aralık 2005 İstanbul 

23-Turhan T, Kahraman EB. Özgiray E, Öner K, Övül İ, Tunçbay E. Tek taraflı egzolftalmi ve orbita tümörleri.19.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi. 27-31 Mayıs 2005. Antalya. Türk Nöroşirurji Derneği Dergisi ek yayın cilt 15 syf 49.

23-Turhan T, Kahraman EB, Özgiray E, Öner K, Övül İ, Dalbastı T. Erişkin yaşta görülen dezmoplastik medulloblastomalar .19.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi. 27-31 Mayıs  2005. Antalya..Türk Nöroşirurji Derneği dergisi ek yayın cilt 15 syf 83.

24-Turhan T, Özgray E, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, Derbent A. Asetilsalisilik asit kullanımının nöroşirürjik operasyonların sonuçlarına etkileri. 19.Türk Nöroşirurji Derneği  Bilimsel Kongresi  27-31 Mayıs 2005 Antalya..Türk Nöroşirurji Derneği dergisi ek yayın cilt 15 syf  85.

25-Övül İ. Üçüncü ventrikül patolojilerine anterior ve posterior yaklaşım yolları. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği  2006 İlkbahar Eğitim Toplantısı ‘’ III.ventrikül patolojilerine tedavi yaklaşımları’’ 15 Nisan 2006 İstanbul

26-Oran İ, Dalbastı T, Öner K, Övül İ, Özdamar N, Erşahin Y, Mutluer S. Posterior dolaşım anevrizmalarının endovasküler tedavisinde parent arterin anevrizmayla birlikte oklüzyonu. Türk Nöroşirurji Derneği  XX. Bilimsel Kongresi 28 Nisan -02 Mayıs, 2006, Antalya .kong.

27-Kanyılmaz H, Özgiray E, Öner K, Dalbastı T, Övül i. Kalvaryal kitleler.Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2.Bilmsel Kongresi ,16-19 Kasım 2006 The Marmara Otel İstanbul kongre ktp syf 43

28-Kahraman EB, Özgiray E, Öner K, Dalbastı T, Övül İ. Spontan spinal epidural hematomlar. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2ci Bilimsel Kongresi.16-19 Kasım 2006 The Marmara Otel İstanbul kongre ktp syf  56.

28-Övül İ. Kavernöz  malformasyonlar.konferans sunum. Nörovasküler cerrahi  Türk Nöroşirurji Derneği  2..dönem 3. kursu 20-23 Mart 2007 Pinebay Kuşadası

29-Rükşen M, Öner K, Övül İ, Bilgen C, Kirazlı T. Petroz kemik koleastomaları. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Ulusal Nöroşirürji Kongresi 20 -24 Nisan 2007 Antalya.kong.ktp.sy 57.

30-Oran İ, Dalbastı T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, Yurt A, Demirçivi F, Özdamar N. Posterior dolaşımın vertebral arter harici disekan anevrizmaları:endovasküler yaklaşım. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Ulusal Nöroşirürji Kongresi 20 -24 Nisan 2007 Antalya. kong.ktp.syf   64.

31-Oran İ, Öner K, Rükşen M, Övül İ, Dalbastı T, Özdamar N. Dural. Arteriövenöz fistüller:cerrahi-endovasküler. Türk Nöroşirurji Derneği  21. Ulusal Nöroşirürji Kongresi 20 -24 Nisan 2007 Antalya.kong.ktp.syf   64.

32-Oran İ, Öner K, Rükşen M, Övül İ, Özdamar N. Dural. Arteriövenöz fistüller;cerrahi-endovasküler. 2008, 22. Ulusal Nöroşirürji kong. TND kong. Antalya

 

SÖZEL BİLDİRİ Yurtdışı

1-Çağlı S., Övül İ., Özdamar N., Öner K. De novo aneurysms:three cases.12th world congress of neurosurgery.16-20 September 2001. Sydney. Australia.pp 206.

2-Öner K, Karcı B, Övül İ, Turhan T. Interdisisciplinary approach for fungal skull base osteomyelitis.16th annual meetinng of the North americanskull base society.april 7-10 2005 Toronto Ontario Canada. Presentation abstracts. Skull base an interdisciplinary approach.vol  15 supplement 1 Feb 2005 pg 28.

3-Kahraman EB, Öner K, Dalbastı T, Övül İ, Özdamar N. Risk factors associated with ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage.9th international conference on cerebral vasospasm. The Marmara Hotel.June 27-30 2006 İstanbul.

4-Öner K, Övül İ, Kirazlı T, Akıntürk N. Petrous bone cholesteatoma.The 48th annual meeting of the Korean Neurosurgical  Society combined with the  1st Turkish-Korean Neurosurgeons’Friendship Joint Meeting.Abstract booklet  pp58.

 

POSTER Yurtiçi

1-Turhan T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ. İki torasik intramedüller melanostik menenjioma olgusu ve terapötik yöntemlerin tartışılması. kong ktb syf 335

2-Turhan T, Kahraman EB, Özgiray E, Öner K, Övül İ. Kranioplasti  materyel ve yöntemlerinin karşılaştırılması.19.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005 Antalya. TND dergisi ek yayın cilt 15 syf 122.

3-Özgiray E, Öner K, Turhan T, Dalbastı T, Kahraman B, Övül İ. Kalvarial kitleler:1997-2004 yılları arasında opere edilen erişkin hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi.19.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi. 27-31 Mayıs 2005 Antalya. Türk Nöroşirurji Derneği Dergisi ek yayın cilt 15 syf 134.

4-Ülgen T, Övül İ, Öner K, Ertan Y. Serebellumun displastik gangliositomu (Lhermitte-duclos disease) 19.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi. .27-31 Mayıs 2005  Antalya. Türk Nöroşirurji Derneği Dergisi ek yayın 15 cilt  syf 198.

5-Özgiray E, Turhan T, Kahraman EB, Öner K. Övül İ, Karcı B. İki kafa kaidesi fungal osteomyeliti olgusu  ve bunlara yönelik interdisipliner yaklaşımlar.19. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi. 27-31 Mayıs 2005 Antalya . Türk Nöroşirurji Derneği Dergisi ek yayın cilt 15.syf 262.

6-Özgiray E, Öner K, Övül İ, Cem Ç. Primeri bilinmeyen multiple metastas ön-tanılı hastada toxoplazma ansefaliti ve HIV pozitifliği-Olgu sunumu.Türk Nöroşirurji Derneği XX. Bilimsel Kongresi 28 Nisan-02 Mayıs, 2006, Antalya. kongre pp

7-Özgiray E, Oran İ, Öner K, Övül İ. Disekanposterior serebral arter anevrizması spontan total oklüzyonu-olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği XX. Bilimsel Kongresi.28 Nisan -02 Mayıs 2006, Antalya. kongre  pp

8-Çağıran İ, Öner K, Övül İ, Çallı C, Yıldırım U. Iohexole sekonder tırmanıcı tonik klonik sendrom. Türk Nöroşirurji Derneği XX.Bilimsel Kongresi 28 Nisan -02 Mayıs 2006, Antalya.pp

9-Doğanavşargil B, Akalın T, Özgiray E, Sezak M, Övül İ, İşlekel S, Öztop F. Orbita üst duvarı ve temporoksipital bölge yerleşimli kondromiksoid fibrom,2 olgu sunumu.18.Ulusal Patoloji Simpozyumu.Onkolojik Patoloji  7-11 Mayıs 2006  Çeşme Altınyunus  İzmir

10-Rükşen M, Öner K, Övül İ, Bilgen C, Kirazlı T. Akutik sinir nörinomasında monitörleme. Türk Nöroşirurji Derneği 21. Ulusal Nöroşirürji Kongresi 20 -24 Nisan 2007 Antalya. kong.ktp.syf  90.

11-Kitiş Ö, Öner K, Övül İ, Özdamar N, Dalbastı T, Yünten N. Serebrovasküler hastalıklarda BT anjio bulguları ve DSA korelasyonu. . Türk Nöroşirurji Derneği 21. Ulusal Nöroşirürji Kongresi 20 -24 Nisan 2007 Antalya. kong.ktp.syf  92.

 

POSTER Yurtdışı

1-Öner K, Övül İ, Kirazlı T, Bilgen C. Middle fossa approach to skull base.12 north america skull base congress. Orlando Florida.3-6 March 2001.

2-Öner K, Övül İ. Extended frontal approach to the tumors of the anterior fossa.skull base surgery.annual meeting of the american skull base society.14-16 March 2000.

3-Öner K., Övül İ., Bilgen C., Balcı A., Dayangaç N., Türk M.: Two unusual cases of hydatid disease.xx th international congress of hydatidology. June 4-8, 2001 Kuşadası Turkey.

4-Öner K, Övül İ, Karcı B, Bilgen C.: Transfacial- transcranial  approach to the anterior and middle skull base.sixth european skull base society congress. Barcelona  March 6-8 2003

5-Övül İ, Yeral İ, Özdamar N, Öner K. Hunterian proximal arterial occlusion for giant aneurysms of the carotid circulation: Along term follow-up study.12th european congress of neurosurgery.7-12 September 2003 Lisbon ,Portugal.poster book pg   P-CVS-266.

6-Turhan T, Öner K, Yurtseven T, Özgiray E, İşlekel S, Övül İ. Effects  of  antiplatelet treatment to the neurosurgical procedures.results and survival. 2nd international symposium on microneurosurgical anatomy. Sept 30-0ct.03 ,2004  Antalya.

7-Öner K, Dalbastı T, Turhan T, Yurtseven T, Özgiray E, Özdamar N, Övül İ, İşlekel S. Incidence and seasonal variations of subarachnoid hemorrhage in the Ege region.2nd international congress on microneurosurgical anatomy.Sept 30-Oct 03 ,2004  Antalya

8-Övül İ, Öner K, Tuncer T. Antıfibrınolytıc treatment ın subarachnoid hemorrhage.13th world congress of neurological surgery. June 19th-24th.Marrakesh 2005  Morocco.final program.pg 97

9-Oran İ, Çınar C, Özgiray E, Turhan T, Dalbastı T, Öner K, Övül İ, Özdamar N. Serebellar arter anevrizmaları,endovasküler tedavi.TND 23 Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan 2009  KKTC Girne Acapulco Resort Hotel, TND dergisi cilt 19 ek sayı  nisan 2009  syf.78.

10-Özgiray E, Çınar C, Övül İ, Öner K, Altıncık E, Çallı C, Oran İ. İntrakranial anevrizmal subaraknoid kanamanın spinal migrasyonu:semptomatik iki olgu. TND 23 Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan 2009  KKTC Girne Acapulco Resort Hotel, TND dergisi cilt 19 ek sayı  Nisan 2009  syf.190.

Back to the Main Page

GENEL BİLGİLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ DOKTORLAR
ALT GRUPLAR
iLGİLİ SİTELER
ARAŞTIRMA PROJELERİ
BİZE ULAŞIN

 

  Ana Sayfa