Kazım ÖNER

 

Nöroşirürji Profesörü, Ege Üniversitesi, Nöroşirürji ABD

 

 

Adres: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Nöroşirürji  Anabilimdalı,

Bornova, İzmir
Telefon
  0232 3903380
E-posta:
kazim.oner@ege.edu.tr

 

Doğum tarihi ve yeri: 21 Ocak 1948, Istanbul

Yabancı Dil: İngilizce 

Medeni durumu: evli ve bir erkek çocuk babası

 

Eğitim

1965 yılında Istanbul Haydarpaşa Lisesi

1971 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden

1973-1975 tarihleri arasında Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi Anestezi AbD’da asistanlık 1975-1979 yılında Gevher Nesibe Tıp Fakültesi (Kayseri) Nöroşirürji AbD’a asistan

1980-1983 yılları arasında 9 Eylül Tıp Fakültesi Nöroşirürji AbD’da uzman

1983 yılında Ege Üniversitesi Nöroşirürji AbD’na geçtim ve halen bu klinikte çalışmaktayım. 15.10.1991 tarihinde Nöroşirürji AbD’da Universite Doçenti ünvanı

1982  Zürich Üniversite Hastanesinde Prof.Dr.M.G.Yaşargil’in yanında vasküler cerrahi alanında eğitim

1993 yılında George Washington Universitesinde Prof.Dr.Laligam N. Sekhar’ın yanında kafa kaidesi cerrahi girişimleri konusunda eğitim

1997 yılında Arkansas Medical Center’da Prof.Dr.Ossama Al-Mefty’nin bilgi ve görgümü artırdım.

 

Ulusal Yayınları:

1-Güner M, Acar Ü, Öner K. Brakial Pleksus Root Avulsiyonlan: 13.UIusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre kitabı. 378-380:1977

2-Öner K, Üstükarcı T, Y.Senkal, Ü.Acar, M.Güner. Bir Travmatik Karotiko Kavernöz Fistül Vakası: Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mecmuası. 1979:(1);95-100.

3-İ.Övül, F.Övül, H.Postacı, Öner K. Subaraknoid Kanama Sonrası Görülen Miyokard İnfarktüsü: Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1984:1(4);37-40.

4-Öner K, S.Mutluer, İ.ÖvüI, Ş.Özcan, E.Tunçbay. Epidural Hematomlarda Prognozu Etkileyen Faktörler: Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1984:1(4);22-26.

5-Öner K, İ.Övüİ, R.Seylan, E.Tunçbay. Üst Lomber Disk Henileri: Izmir Devlet Hastanesi Mecmuası. 22(1):97-101, 1984

6-Öner K, İ.Övül, R.Seylan, N.Sabuncu. Metastatik Serebellar Sarkom: Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1(2);56-60, 1984

7-İ.Övül, Öner K, Z.Yetkin, O.Kurt, S.Mutluer. Travmatik İntraventriküler Hemorajiler: Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 2(3);23-26, 1985

8-İ.Övül, Öner K, Z.Yetkin, Y.Erşahin, E.Tunçbay. Kafa Travmalı Olgularda Bilgisayarlı Tomografi ile Saptanan Geç Patolojiler. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. (2(3):29- 34, 1985

9-İ.Övül, Öner K, Z.Yetkin, E.Tunçbay. Akut Epidural Hematomların Spontan İyileşmeleri. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi.2(4);26-30, 1985

10-Öner K, Fİdiman Z.Yetkin, İ.Övül. Optik Sinirin Travmatik İndirekt Lezyonlan-VER. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 2(4):35-39, 1985

11-Öner K. Beyin Tümörlü Hastaların İmmunolojik Cevaplarının Değerlendirilmesi. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 2(4):10-14, 1985

12-İ.Ovül, Öner K, Z.Yetkin, Y.Erşahin, E.Tunçbay. Kafa travmalı Olgularda Bilgisayarlı Tomografi ve Gloskow Koma Skorunun Prognoz Açısından Değeri. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 3 (2);69-73, 1986

13-İ.Övül, Öner K. Periferik Sinir Yaralanmaları ve Cerrahi Tedavisi. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 3(4):153-157, 1986

14-İ.Övül, Öner K, Z.Yetkin. Akut Travmatik İntrakraniyal Pnömosefaluslar. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 3(4):161-164, 1986

15-M.Zileli, İ.Ovül, Öner K, N.Ozdamar, E.Tunçbay. Servikal Spondilotik Myelopati ve Radikülopatilerde Anterior veya Posterior Dekompresyon. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 4(2);5-11, 1987

16-Öner K, İ.ÖvüI, M.Zileli, E.Tunçbay. Servikal Travmalarda Anterior Füzyon. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1987:4(2); 12-17.

17-Öner K, İ.Övül, Ö.Binatlı, E.Tunçbay. Kauda Basısı Yapan Disk Hernili Olgularda Motor ve Sfinkter Fonksiyonlarının Prognozu. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1 1987:4(4);5-7.

18-İ.Övül, H.Bezircioğlu, Z.Yetkin, Öner K, E.Tunçbay. CT of Lumbar Spine Dick Herniation: Correlation with myelography and surgical findings. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1987:4(4);27-29

19-İ.Övül, Öner K, M.Zileli, Z.Yetkin, E.Tunçbay. Evulation of cervikal spinal injüries with CT-scanning. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1987:4(4);30-34

20-İ.Övül, Öner K. Akkiz Sacral Patolojiler “Bel ve Bacak ağrılarının nedeni olarak”. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1987:4(4);35-40.

21-İ.Övül, Öner K, F.Çolok, E.Tunçbay, N.Sabuncu. Metastatic tumors of the spine and spinal epidural space. A study based: Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 1988:2(5);102- 105.

22- Öner K, İ.Övül, E.Tunçbay. Lomber Disk Hernilerinde Kooperasyon. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1988 :2(5);99- 101.

23-İ.Övül, Öner K, E.Tunçbay. Postoperatif Lomber Diskitis. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1988 :2(5);95-98.

24-İ.Övül, Öner K. Santral Sinir Sistemi Primer Lenfoması. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1989-1, 93-98.

25-İ.Övül, Öner K, Ö.Binatlı, E.Demirtaş. Ependymal Brain Cyst. Turkish Neurosurgery. April 1989:Volüm I;49-51.

26-Öner K, İ Övül. Adult Medulloblastomalar. Ege Tıp Dergisi. 1990:29(1). X

27-İ Övül, Öner K. Pontoserebellar Köşe Tümörleri. Ege Tıp Dergisi. 1990:(29(1).

28-Öner K, İ.Övül, E.Demirtaş. Deneysel Omurilik Travmasında Nicardipine Etkisi. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi. 1989-1, 1-9.

29-İ.Çakır, İ.Ovül, Öner K. İnternal karotis arter (ICA) posterior kominikan arter anevrizmalarında okulomotor sinir tutuluşu ve prognozu. Ege Tıp Dergisi. 30(4)1991, 421- 424.

30-Ö.Binatlı, İ.Övül, N.Oktar, Öner K, E.Demirtaş. Spontan İntraserebral Hematomların Beyin Tomografisi Rehberliğinde Stereotaksik Yöntemle Boşaltımı ve Lizisi. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1990;7(3-4);85-96.

31- Öner K, İ.Övül, E.Demirtaş, E.Tunçbay. Intrakranial maling gliomlarda kooperasyon. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1994;1 1(1-2):139-142.

32- Öner K, İ.Övül, E.Tunçbay. Normal Basınçlı Hidrosefali. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1995;12(1-2):167-171.

33-E. Coşkun, İ.Övül, Öner K, E.Demirtaş. Multipi hemanjiomatezis. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1995;12(1-2):235-237.

34- Öner K, İ.Övül, T.Kirazlı. Petrozektomi ve Transpetronazal Girişim. Türk Nöroşirürji Dergisi. 1996;6:107-1 12

35-M.Zileli, Öner K, E.Tunçbay. Nörolojik Bilimler Dergisi. Servikotorasik bölgeye anterior girişim ve distraktif spinal enstrumantasyon. 1995:1O;3 252-258.

36-B A.Aras, M.A Esassolak, S.Özkök, Y Amacak, Öner K, V Yaradanakul, A.Haydaroğlu. Nüks Beyin Tümörlerinde İntrakranial HDR Brakiterapi 3 Vaka Sunumu. Türk Onkoloji Dergisi l0 (4):36-38, 1995

37-E.Demirtaş, Y.Erşahin, S.Mutluer, Öner K, F.Yılmaz. Symptomatic Subependyoma: Cases Presenting with Different Clinical Pathological Features. Turkish Neurosurgery 1 996:6;83-86

38-Öner K, İ.Övül, Ö.Günhan, B.Karcı, E.Aras. Ön Kafa Kaidesi Tumörlerinde Cerrahi Yaklaşım. Turk Nöroşirürji Dergisi. 7:6-l0, 1997

39-S.İşlekel, K.Öner, İ.Övül. Surgical treatment of cerebral metastases. Journal of Neurologic Scıence. 1998:15.1 .-2.44-50

40-S.Çağlı, N.Oktar, E.Demirtaş, N.Yüntem, N.Özdamar, M.Zileli, K.Öner, İ.Övül, S.Mutluer. Gangliogliomas. Journal of Neurological Sciences. 1998:15:3.89-94

41-M.Erkuş, E.Demirtaş, RYeğen, M.Zileli, K.Öner. Central Neurocytomas. Journal of Neurologic Scıence.1998:1 5;3.1 13-117.

42-M.Zileli, E.Çoşkun, S.Işlekel, K.Öner.İ.Övül. N.Özdamar. Servikal faset kitlenmesinde tedavi seçenekleri. Türk Nöroşirürji Dergisi 8:93-100.1998

43-I Övül, K.Öner. Sponteneous cervıcal spınal epıdural hematoma with spontaneus resolutıon and complete recovery without surgical decompressıon. Nörolojik Bilimler Dergisi. 16:1.1999

44-K.Öner, İ.Övül, E.Barçın. Postoperalive cerebellar mutism. Journal of Neurological Scıences.16:1.1999

45-K.Öner, İ.Övul. Serebral ve serebellar Enfaktlar için dekompresif Kranıotomı. Türk Nöröşirürji Dergisi.l 999.9.76-80

46-B.Karcı, K.Öner. Transfacıal approaches to the anterior and middle skull base.KBB Klinikleri. 2000. 1.19-25.

47-B.Karcı.,Ö.Günhan, C.Bilgen, E.Aras, K.Öner, İ.Övül. Paranasal sinüslerin Maling Tümörleri. KBB İhtisas Dergisi. 2001.8:146-151.

48-K.Öner. Erişkin medulloblastomalar. Türkiye Klinikleri cerrahi Tıp bilimleri Nöröşirürji. 3.1 No .34:67-73, 2007

49-Kazım Öner, Raşit Midilli. Paranazal Maliğniteler ve Esteziaonöroblastom. Türkiye Kilinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri.Nöroşirürji.Vol 3.sayı 1.No:51.2007.18-25

51-Kazım Kamil Öner. Akustik Nörinomalar:İntraoperatif Monitörleme. Türk Nöroşirürji Dergisi. Cilt 17.Sayı 2.2007.63-68

 

Uluslararası Yayınlar:

1-Övül İ, Öner K. İntracerebral hematoma after evacuation of chronic subbdural hematoma.Neurochirurgia 1988; 31:160-161.

2-Zileli M, Coşkun E, Özdamar N, Övül İ, Tunçbay E, Öner K. Intramedullary spinal cord tumors. European Spine J. 243-250, 1996

3-Demirtaş E, Yılmaz F, Övül İ, Öner K. Recurrens of meningıomas versus proliferating cell nuclear antigen (PCNA) pozitivity and Ag NOR counting.Acta Neurochirürgica.1996; 138. 1456-1463

4-İşlekel S, Erşahin Y, Zileli M, Oktar N, Öner K, Özdamar N, Tunçbay E. Spinal Hydatid Disease. Spinal Cord. 36.,1:66-170, 1998

5-Karcı B, Öner K, Günhan Ö. Nasomaxıllary osteotomy in lesion of the central compartment of the middle cranial base. Rhinology.39.1-15. 2001

6-Kirazlı T, Öner K, Övül İ, Bilgen C, Öğüt F. Petrozal presigmoid approach to the Petrocival and Anterior cerebellopontine region.Rev Laryngol Oto! Rhınol. 2001.; 122.3.187-190.

7-Bilgen C, Öner K, Övül I, Kirazli T. Vertebral hydatid disease presenting as a parapharyngeal and neck mass;Case report.Otolaryngol Head and Neck Surgery 2002;126.89-90.

8-Erşahin Y, Kitiş Ö, Öner K. Split Cord Malformation in two Sister. Pediatric Neurosurg 2002.37.240-244

9-Bilgen C, Öner K, Övül İ, Uluöz Ü. The columellotomy modification of transsepthalhypophysectomy.Auris nasus Larynx 30.2003.153-157

lO-Kirazlı T, Öner K, Bilgen C, Övül İ, Midilli R. Facial nerve neuroma: Clinical, Diagnostic, and Surgical Features. Skull Base:İnterdisciplinary approach.Volume 14.2.2004.115-120.

11-Turhan T, Öner K, Övül İ. Spinal menengial melanocytoma. J Neurosurgery Spine. 100: 287-290, 2004

12-Bilgen C, Öner K, Günhan Ö. Electrorhinomomeıric evalution of nasal in transsfenoidal hypophsectomy. Rev Laryngol OtoRhinology 2:11-15, 2003

13-Öner K, Bilgen C, Oran İ, Memiş A, Övül İ. Extarterectomy for tumors invading the carotid artery.Skull Base.17.2007

 

Yabancı Kongrelerdeki Posterleri

1-Övül İ, Öner K, Zileli M, Mutluer S. Authologous cranioplasty. 9 th İnternational Congress of Neurological Surgery. New Delhi, İndia. October 8-13, 1989. Abst. book pp. 407.

2- Övül İ, Öner K. Nonoperative management of acute extradural hematomas. A study of forty cases. 9 th İnternational Congress of Neurological Surgery. New Delhi, India. October 8-13, 1989. Abst. book pp. 257.

3- Öner K, Övül, Karcı B, Uluöz Ü, Tunçbay E. Management of cerebro spmal fluid rhinorrhea. 10 th European Congress of Neurosurgery. Berlin 7-12 May, 1995. Pp.234.

4-Övül İ, Öner K. Surgical mterventions in anterior fossa tumors. 2 nd İnternational Skull Base Congress and the 7 th Annual Meeting of the Nortlı American Skull Base Society. June 29-July 4, 1996. Sandiego, California, pp 126.

5-Öner K, Övül İ. Surgical resection of petrous bone tumors. 2nd İnternational Skull Base Congress and the 7 th Annual Meeting of the North Ajnerican SkuIl Base Society. June 29-July 4, 1996. Sandiego, pp. 126.

6-Öner K, Övül İ. Surgical interventions to the anterior fossa tumors. 8 th Annual Meeting of the North America Skull Base Society. March 2 1-25, 1997 Little Rock, Arkansas, pp 51 (Skull Base Surgeıy March 97, yol 7, suppl. 1, pp 37)

7-Övül İ, Nadirzade RS, Öner K, Nadirzade SM, Nadirzade SS. A new technique for brain hypothermia. 11 th İnternational Congress of Neurological Surgery. 6-11 July 1997, Amsterdam, Ciinical Nerulology and Neurosurgeıy, yol 99 supp 1 July 1997, pp S151.

8-Övül İ, Nadirzade RS, Öner K, Nadirzade SM. Amethod for moııitorrng intracerebral temperature in neurosurgical patients. 11 th İnternational Congress of Neurological Surgeıy 6-11 July 1997, Amsterdam,. Cliııical Neurology and Neurosurgery, yol 99 supp 1 July 1997, pp S151.

9-Öner K, Övül İ, Karcı B. ombinea transcranial approaches to skull base tumors. 11 th İnternational Congress of Neurological Surgery. 6-11 July 1997, Amsterdam. Ciinical Neirology and Neurosurgery, yol 99 supp 1 July 1997, pp S152.

10-Öner K. Extended frontal approach to the tumors of the anterior fossa. Skull Base Surgery Annual Meeting March 14-16.2000

11-Öner K. Middle Fossa approach.13.Skull Base Congress.2001 Orlando USA.

12-Öner K, Övül İ, Bilgen C, Balcı A, Dayangaç N. Two unusual cases of hydatid diseae.xx.intemationalcongress of hydatidology.June 4-8.2001 .Kuş Adası.TURKIYE

13-Öner K, Övül İ, Karcı B, Bilgen.Transfacial transcranial approach to the anterior and middle fossa skull base.6.european skull base society congress.Barcelona.March 6-8.2003

14-Övül İ, Yeral İ, Özdamar N, Öner K. Hunterian proximal arterial occlusion for giant aneurysm of the carotid circulation. 12.European congress of neurosurgery.7- 1 2.september.2003 Lizbon.

15-Turhan T, Öner K, Yurtseven T, Özgiray E, İşlekel S, Övül I. Effects of antiplatelet treathment to the neurosurgıcal procedures.Results and survival.2.international mıcroneurosurgical anatomy.2004 Antalya

16-Öner K, Karcı B, Övül İ, Turhan T. Interdisiplinary approach for fungal skull base ostomyelitis. 1 6.annual meetmg of the North Amenca skull Base Conress.2005.Toronto Canada

17-Övül I, Öner K, Turhan T. Antifibrinolytic treatment in SAH. 13.World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, 2005, Morocco.

19-Turhan T, Öner K, Yurtseven T, İşlekel S, Övül İ.Effect of antiplatelet treatment to the neurosurgical procedures result and survival. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy. Sept.30-Oct, 2004

 

Yurtiçi Kongrelerdeki Posterleri

1-Öner K, Mutluer S, Övül İ. Klinik ve radyolojilc olarak intrakniiyal kitle izleninıi veren ansefalitler. XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi. 8-1 1 Ekim, 1983. Ankara.

2-Öner K, Seylan R, Övül İ, Sabuncu N. Serebellar sarkom metastazı. XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi. 8-11 Ekim, 1983. Ankara

3-Öner K., Seylan R., Övül İ., Tunçbay E. Üst lomber disk hemileri. XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi. 8-11 Ekim, 1983. Ankara.

4-Öner K., Övül İ., Seylan R., Tunçbay E. Klinik ve radyolojik olarak kitle izlenimi veren asefalitler. 19. Nörolojik Bilimler Kongresi. Ankara-1983.

5-Öner K., Övül İ., Seylan R., Tunçbay E. Spinal metastaz yapan bir serebellar sarkom olgusu. 19.Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Ankara-1983.

6-Öner K., Mutluer S., Övül İ., Özcan Ş., Tunçbay E. Epidural Ijematomlarda prognozu etkileyen faktörler. XX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi. 22-25 Eylül, 1984. Bursa.

7-Öner K., Mutluer S., Övül İ., Özcan S., Tunçbay E. Epidural hematomlarda prognozu etkileyen faktörler. 20. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi. Bursa1984.

8-Övül İ., Öner K., Yetkin Z., Tunçbay E. Epidural hematomlarm spontan iyileşmesi. XXI. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 7-13 Ekim, 1985. Mersin.

9-Öner K., İdiman F., Yetkin Z., Övül İ Optik sinirın travmatik indirekt lezyonları. XXI. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 7-13 Ekim, 1985. Mersin.

10-Öner K., İdiman F., Yetkin Z., Övül İ. 21. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin-l985.

11-Övül İ., Öner K., Yetkin Z., Tunçbay E. Epidural hematomlann spontan iyileşmeleri. 21. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin-1985.

12-Öner K., Övül İ., Yetkm Z. Travınatik pneumosefaluslar. X)UI. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi. 29 Ekim- 1 Kasım, 1986. Marmaris, Muğla.

13-Öner K., Övül İ., Yetkin Z.. Travmatik pneumosefalusiar. 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Marmaris -1986.

14-Övül İ., Öner K. intenial karotis arter anevrizmalarmı takiben oluşan okulomotor sinir paralizilerinin prognozu. 1987 Nöroşirürji Kongresi. 22-26 Nisan, 1987. Mersin.

15-Öner K., Övül İ., Yetkin Z., Özdamar N. Medulla basısı olgulannda BT.1987 Nöroşirürji Kongresi. 22-26 Nisan, 1987. Mersin.

16-Övül İ., Öner K., Yetkin Z., Tunçbay E. SAK olgularında BT. 1987 Nöroşirürji Kongresi. 22-26 Nisan, 1987. Mersin.

17-Öner K., Övül İ. Adult medulloblastomalar. 1989 Nöroşirürji Kongresi. 14-18 Mayıs, 1989. Antalya.

18-Tunçbay E., Özdamar N., Övül İ., Eti M., Oktar N., Zileli M., bner K. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilinı Dalmın intrakranial anevıizma ve AVM cerrahi deneyimi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 2 1-26 Mayıs, 1991. Çeşme, İzmir.

19-Övül İ., Öner K. Anevrizma cerrahisinde deneyim. 150 opere anevrizma olgusunun analizi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 2 1-26 Mayıs, 1991. Çeşme.

20-Öner K., Özdamar N., Övül İ, Tunçbay E. Karotid arter ligasyonları. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 21-26 Mayıs, 1991. Çeşme.

21-Öner K., Zileli M., Övül İ., Erşahin Y. Bilateral faset kilitlenmeleri. Nöroşirürji Sonbahar Simpozyumu. 6-7 Kasım, 1992. Bursa.

22-Coşkun E., Öner K., Övül İ. Multipl hemanjiomatozis. Turk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi. 4-9 1ayıs, 193. Belek, Antalya. (TND dergisi ek. 6 Mayıs 1993, sy.50).

23-Öner K., Övül İ., Saydam S., Karcı B., Tunçbay E. Rinore olgulannda tanı ve tedavi. TND Bilimsel Kongresi. 8-12 Mayıs, 1994. Maımaris, Muğla.

24-Övül İ., Öner K., Tunçbay E. Ön ve orta fossa kaide cerrahisi. TND Bilimsel Kongresi. 8-12 Mayıs, 1994. Marmaris, Muğla

25-Öner K, Övül İ, Mirzai H, Sedat M, Demirtaş E. Kranyum içi metastatik tümör olgularının cerrahi tedavisi. TND Bilimsel Kongresi. 8-12 Mayıs, 1994. Marmaris, Muğla

26-K.Öner, İ.Övül., T.kirazlı.Fasial sinir Nörinomu.XIIİ.TND 1999 Kongresi

27-T.Turhan., Yurtseven T., Öner K., Övük İ.,:Iİki thorasik intrmedullar melonosıtık menengioma olgusu ve terapötik yöntemlerin tartişılması.TND Kongresı.2003

28-T.turhan., Kahraman.EB.,özgiray E., Öner K., Övül İ.Kranıoplasti mateıyellerinin ve yöntemlerinin karşılaştınlınası. 1 9.TND Kongresi 2005

29-Özgiray E., Öner K., Turhan T.,Dalbastı., Kahraman B., Övül İ.Kalvaryal kitleler.1997- 2004 yıllan arasmda opere edilen erişkin olgularm retrospektif olarak
değerlendirilmesi. 1 9.TND Kongresi 2005

30-Ülgen., Övül., Öner K.,Ertaıı Y.Serebellumun dispiastik ganglıositomu.(Ihermitte-duclos diseae).19.TND kongresi 2005

31-ÖzgırayE., Turhan T., Kahraman EB., Öner K,. Övül.,Karcı B.İki kafa kaidesi fungal osteomyelıtıs olgusu ve bunlara yönelik interdisipliner yaklaşmılar.19.TND Kongresi 2005

32-Özgiray E., Öner K., Övül İ.,Cem Çallı.Primeri bilinmeyen multipi metastaz on tanılı hastada toxoplasma ansefaliti ve HİV pozıtifliği-olgu sunumu.20.TND Kongresi.2006

33-Özgiray E., Oran İ., ÖnerK.,Övül İ.Disekan posterior serebral arter anevrizması spontan total oklüzyonu.Olgu sunumu.20.TND.Kongresi.2006

34-Çağıran İ., Öner K., Övül İ., Çalli C.,Yıldırmı U.Iohexole sekonder tırmamcı tonik klonik sendrom.TND Kongresi.2006

35-Rükşen M., Öner K., Övül 1., Bilgen C., Kirazlı T.akustik sinir nörinomalannda monitörleme.TND 21 .Kongresi

36-Kitiş Ö.,Öner K.,övül İ.,özdamar N.,Dalbastı T.,Ytntem N.Serebrovaskuler hastalıldarda BT angıo bulgularu ve DSA korelasyonu.21 .TND Kongresi 2007

37-Oktar N., Rükşen.,akalm T., Öner K.Özdamar N., Övül İ.atipik menengıoma tipi olarak kordoid menengiomalar.2 1 TND Kongresi 2007

38-Oran İ.,Çmar C.,Özgiray E.,Turhan T.,Dalbastı T.,Yurtseven T.,İşlekel S.,Öner K.Övül I.,Yurt A., Demirçivi ÖF.kanamış kranial disesekan anevrizmalar.TND 22 Kongresi2008

 

Yurtiçi Kongrelerdeki Bildirileri

1-M.Güner, Ü.Acar, K.Öner. Brakial pleksus root avulsiyonlan. 13.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Ankara-1977.

2-M.Guner, K.Öner, A.Akbaşak, T.Üstükarcı, F.Altınel. Çöken kemik parçalan ile çökme kırıklarında tedaviyle elde edilen sonuçlar. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Ankara- 1977.

3-S.Güner, F.Altınel, A.Akbaşak, K.Öner, A.Bölükbaşı, M.Güner. Lumbal disk hernili hastalarda tirodinamik çalışma. 14. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Magosa-1978.

4-T.Üstükarcı, A.Akbaşak, K.Öner, F.Altınel, M.Güner. Lumbal disk hernili olgularda drop testin değeri. 14.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Magosa- 1978.

5-A.Akbaşak, K.Öner, T.Üstükarcı, F.Altınel, M.Güner. Glaskow kafa travması kodlaması ile değerlendirilen ve glaskow korna çizelgesine göre puanlanan hastalann takdimi. 14. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Magosa- 1978.

6-K.Öner, A.Akbaşak, T.Üstükarcı, F.Altmel, Ü.Acar, M.Güner. Yeni kurulan Tıp Fakültelerinde Nöroşirürji. 14.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Magosa- 1978.

7-A.Akbaşak, K.Öner, T.Üstükarcı, F.Altınel, M.Güner. Occipito atlanto axial fiizyon yapılan bir servikal travma vakası. 14. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler KOngresi. Magosa-1978.

8-K.Öner, A.Akbaşak, T.Üstükarcı, F.Altmel, T.Patıroğlu, M.Güner. Üçüncü trimestrin son günü herniasyon tablosu ile gelen bir sarkom vakası. 14.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Magosa-l978.

9-K.Öner, AAKbaşak, Ü.Acar, M.Güner. Postravmatik 3. sinir felçleri ve tanı değerleri. 15. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloji Bilimler Kongresi. İstanbul, 1979

10-K.Öner, A.Akbaşak, Ü.Acar, M.Güner. Akut disk hernisi şikayeti ile başvuran bir herpes zoster yakası. 15. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İstanbul- 1979.

11-K.Öner, T.Üstükarcı, A.Akbaşak, U.Acar, M.Güner. Post travmatik hypotalamo hypofizer disfonksiyon gösteren hastalarda tanı ve tedavi yöntemleri. 15. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İstanbul-1979.

12-A.Akbaşak, K.Öner, Ü.Acar, M.Güner, A.Turgay. Gebelikle aynı zamanda gelişen nöroşirürjikal problem gösteren vakaların analizi. 15. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İstanbul-1979.

13-K.Öner. Beyin tümörlü hastaların immünolojik cevaplarının değerlendirilmesi. 17. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İzmir-1981.

14-M.Zileli, S.Mutluer, I.Övül, R.Seylan, E.Tunçbay. Otolog kranioplasti. 20. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi. Bursa-1984.

15-K.Öner, I.Övül, Z.Yetkin, H.Bezirci, S.Mutluer. Otere ve nonopere travmatik mtraserebral hematomların karşılaştırılması. 21.Psikiyatrı ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin-1985.

16-İ.Övül, K.Öner, Z.Yetkin, O.Kurt, S.Mutluer. Travmatik primer mtraventriküler kanamalar. 21. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersn-1985.

17- K.Öner, İ.Övül, Z.Yetkin, Y.Erşahin, E.Tıınçbay. Kapalı kafa travmalı olgularda BT ve Glaskow korna skonuıun prognoz açısmdan karşılaştınlinasmm yeri. 21. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin, 1985

18-I.Övül, K.Öner, Z.Yetkin, Y.Erşahin, E.Tunçbay. Kafa travmalı olgularda BT ile saptanan geç patolojiler. 21. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mersin-1985.

19-İ.Övül, K.Öner, M.Zileli, Z.Yetkin. Servikal travmalarda bilgisayarlı tomografinin yeri. 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Marmaris-1986.

20-K.Öner, İ.Övül, M.Zileli, E.Tunçbay. Servikal travmalarda anterior füzyon. 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Marmaris-1986

21-M.Zileli, İ.Övül, K.Öner, N.Özdamar, E.Tunçbay. Servikal miyelopatilerde anterior ve postenor dekompresyon 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Mannaris- 1986.

22-S.Mutluer, K.Öner, E.Tunçbay. Çocukluk çağı epidural hematomları. 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Marmaris-l986

23-İ.Övül, K.Öner, E.Tunçbay. Lomber disk hernisini taklid eden sakral patolojiler. 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. İstanbul-1987

24-K.Öner, Ö.Binatlı, İ.Övül, E.Tunçbay. Kauda basısı yapan disk hernili olgularda motor ve sfınkter fonksiyonlarmın prognozu. Nöroşirürji Kongresi. Mersin- 1987.

25-I.Övül, K.Öner, M.Zileli, Z.Yetkin, E.Tunçbay. Evaluation .of acute cervical spinal cord injuries with CT-scanning. 8th European Congress of Neurosurgery, Barcelona, Spain, 1987

26-İ Övül, K.Öner, E.Tunçbay. Postoperatif lomber diskitis. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Mayıs 1988. Antalya.

27-K.Öner, I.Övül, E.Tunçbay. Disk hemilerinde Re-operasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Mayıs 1988. Antalya.

28-İ.Övül, K.Öner, A.Çolak, E.Tunçbay, N.Sabuıieu. Spinal metastatic tumors. 17 th Congress of Middle East Neurosurgical Society May 25-28.1988 Antalya, Turkey

29-K.Öner, I.Övül. Adult Medulloblastomalar: Türk Nöroşirürji Derneği 1989 Bilimsel Kongresi 14-16 Mayıs 1989-Antalya

30-M.Eti, İ.Övül, S.Mutluer, N.Özdamar, N.Oktar, M.Zileli, Y.Erşahin, K.Öner, E.Tunçbay. 1967-1989 yılları arasmda E.Ü.T.F. Nöroşirürji Anabilim Dali’nda opere edilen 1874 Beyin tümörlü olguların diğer beyin tümörlerine göre orantı ve yeri. Nöroşirürji Derneği.. 1990 Bilimsel Kongresi. 19-24 Mayıs 1990. Güllük-Milas.

31-İ.Taner, N.Oktar, İ.Övül, K.Öner. Anaplastik gliomalarda intratümöral doxornbicin ile adjuwant kemoterapi uygulanması. Türk Nöroşirürji Derneği 1990 Bilimsel Kongresi. 19-24 Mayıs 1990. Güllük-Milas.

32-K.Öner, İ.Taner, İ.Övül, E.Tunçbay. Rekurrens intrakranial gliomalarda (Ast.grade III, IV) Reoperasyon. Türk Nöroşirürji Derneği 1990 Bilimsel 19-24 Mayıs 1990. Güllük-Milas.

33-K.Öner, İ.Övül, E.Tunçbay. Normal Basınçlı Hidrosefali. 3. Nöroloji Kongresi 1990. Silivri-İstanbul.

34-E.Tunçbay, N.Özdamar, İ.Övül, M.Eti, N.Oktar, M.Zileli, K.Öner. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D. da intrakranial anevrizma ve AVM cerrahisi deneyimi. Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 21-26 Mayıs 1991. Çeşme-İzmir.

35-I.Övül, K.Öner. Anevrizma Cerrahisinde Deneyim. 150 opere Anevrizma olgusu Analizi. Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 2 1-26 Mayıs 1991 Çeşme, İzmir.

36-K.Öner, N.Özdamar, I.Övül, E.Tunçbay. Karotid arter ligasyonları. Türk Nöroşirüıji Derneği Bilimsel Kongresi 2 1-26 Mayıs 1991. Çeşme-İzmir.

37-İ.Övül, K.Öner. Experience in aneuıysy surgeıy. 9th European Congress of Neuosurgeıy USSR Moskow 23-28. June 1991.

38-İ.Övül, K.Öner. Pıtuatary adenomas. 9th European Congress of Neurosurgeıy USSR Moskow 23-28 June 1991.

39-K.Öner, İ.Övül. Failed back surgeıy syndrome. 9th European Congress of Neurosurgery USSR Moskow 23-28 June 1991.

40-M.Zileli, K.Öner, S.Çağlı. Posterior servikal stabilizasyon yöııteınleri-Halifax interlaminar klemp veya tel ile fiksasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-27 Mayıs 1992 Ürgüp-Nevşehir

41-M.Zileli, S.Çağlı, Y.Erşahin, K.Öner, S.Mutluer, E.Tunçbay. Üst servikal spinal travmalar. Spinal Kord Travmaları Simpozyumu 7-8 Kasım 1992, Bursa.

42-N.Özdamar, K.Öner, M.Zileli, E.Coşkun. Anterior servikal plak deneyimi. Spinal Kord Travmaları Sempozyumu. 7-8 Kasım 1992, Bursa

43-K.Öner, M.ZileIi, İ.Övül, E.Coşkun. Bilateral faset kilitlenmesi. Spinal Kord Travımaları Simpozyumu. 7-8 Kasım 1992, Bursa.

44-K.Öner, M.Zileli, S.Çağlı. Posterior servikal stabilizasyonda halifax interlaminar klemp uygulaması. Spinal Kord Travmaları Simpozyumu. 7-8 Kasım 1992, Bursa.

45- Alt servikal spinal travmalar. S.Çağlı, M.Zileli, K.Öner, E.Tunçbay. Spinal Kord Travmalan Simpozyumu. 7-8 Kasım 1992, Bursa.

46- Transoral kraniobasal cenaliide deneyim. N.Özdamar, E.Songül, N.Oktar, K.Öner. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, 1992 Ürgüp.

47- Periferik sinir yaralanmaları ve cerrahi tedavisi. K.Öner, İ.Övül, S.İşlekel, M.Zileli. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı. 1993, Antalya.

48- Serviko-torasik bölgeye antenor girişim ve distraktif spinal enstrümantasyon. M.Zileli, K.Öner, E.Tunçbay. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı. 1993, Antalya.

49- Servikal spondiotik myelopati ve radikülopatilerde cerrahi girişim sonuçları. E.Coşkun, M.Zileli, K.Öner. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı 1993, Antalya.

50- Kranium içi invagrnasyon gösteren paranasal sinüs malign Tümör olgularında kraniofasial rezeksiyon. Ö.Günhan, İ.Övül, K.Öner. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı. 1993, Antalya.

51- Kafa kaidesi cerrahi uygulaması. Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafa Taban Cerrahisi Simpozumu. 7-9 Eylül 1994. Cerrahpaşa, İstanbul.

52- Selektif beyin soğutması .. (Hypotenni) için yeni bir yöntem. İ.Övül, R.Nadirzade, K.Öner, A.Moral, A.Çertuğ. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimler Kongresi. 9-14 Nisan 1995. Çeşme, İzmir.

53-. İnsanda intraserebral ısının

 ölçümü için yeni bir yöntem. İ.Övül, R.Nadirzade, K.Öner, A.Moral, A.Çertuğ. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 9-14 Nisan 1995. Çeşme, tzmir.

54- Spinal kist hidatikler. S. İşlekel, Y.Erşahin, M.Zileli, E.Coşkun, K.Öner, İ.Övül, N.Oktar, E.Tunçbay. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 9-14 Nisan 1995. Çeşme, İzmir.

55- Orbitozygomatik osteotomi. K.Öner, İ.Övül, E.Tunçbay. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 9-14 Nisan 1995. Çeşme, Izmir.

56- Petrozektoıni ve transpetrozal girişimler. K.Öner, İ.Övül, T.Kirazlı, E.Tunçbay. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimler Kongresi. 9-14 Nisan 1995. Çeşme,

57- Kafa kaidesi tümörlerinde kullanılan transfasiyal yaklaşımlar. K.Öner, İ.Övül, Ö.Günhan, B.Karcı, Ü.Uluöz, E. Tunçbay. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimler Kongresi. 24-28 Mayıs 1996. Çeşme, Izmir.

58- Temporal kemik tümörlerinde cerrahi yaklaşım. K.Öner, I.Övül, Ö.Günhan, T.Kirazlı, E.Tunçbay. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimler Kongresi. 24-28 Mayıs 1996. Çeşme, Izmir.

59- Transsfenoidal hipofiz cerrahisinde sublaklial ve transnazal girişim yollan ile ilgili deneyimleriniz. Ü.Uluöz, İ.Övül, Ö.Günhan, K.Öner, M.Türker. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Otonöroloji Günleri. 17-19 Ekim 1996. İstanbul.

60: Kafa kaidesi cerrahisinde midfasiyal split yaklaşım. B.Karcı, Ö.Günhan, K.Oner, I.Övül. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Otonöroloji Günleri. 17-19 Ekim 1996. İstanbul.

61- Ön ve orta kafa kaidesi benign ve balign lezyonlarnıda İransfasiyal girişimler. Ö.Giinhan, B.Karcı, İ.Övül, K.Öner, T.Kira.zlı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Otonöroloji Günleri. 17.-19 Ekim 1996. İstanbul.

62- Orta kafa tabam lateral kompratınam ve arka kafa tabam cerrahi girişimlerimiz. T.Kirazlı, Ü.Uluöz, F.Apaydın, B.Karcı, İ.Övül, K.Öner. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Otonöroloji Günleri. 17-19 Ekim 19%. İstanbul.

63-K.Öner, İ.Övül, T.Kirazlı. Petroz kemik lezyonlarında kafa kaidesi girişimleri. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimler Kongresi. 16-20 Mayıs 1997. Antalya. TND Dergisi eklO/sy 95.

64-Övül İ, Öner K. Baziler arter bifurkasyon anevrizmalarında kafa kaidesi girişim. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimler Kongresi. 16-20 Mayıs 1997. Antalya. TND dergisi eklO/sy165.

65-Övül İ, Öner K, İşlekel S, Gülmen S. Kitle etkisi gösteren iskeınik stroklu olgularda dekompresif kraniektomi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997. Antalya. TND dergisi eklO/sy248. t

66-Öner K, İ.Övül, M.karabıyıkoğlu. Bifrontal İnterhemisferik Girişim. Türk Nöröşirürji Derneği XIII.Bilimsel Kongresi. 17-19.05.1999.Sözlü bildiri.

67-Öner K. Orta Fossa Kaide Girişimi. TND.17-21.Mayıs.200.Antalya.

68- Bilgen, Oner, Günhan, Övül. Transseptal Hipofizektomide Nazal Fonksiyonların Sonuçlarının Değerlendirilmesi. TND Kongresi 17-21 .mayıs.2000 Antalya

69-Öner K. Anterior Fossa Kaide Cerrahisi. Kafa Kaıdesı toplantısı.Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Ab.D.30 Kasım 1 Aralık.2001.

70-Çağlı, Övül, Özdamar, Öner. İntrakraniyal anevrizmalarda doğal seyir. XV.TNK.2001 Antalya

71-Öner K. Orbıta Tumorleri.Ege Nöroşirürji Giinleri. 10.10.2002

72-Öner K. Rinore. Ege Nöroşirürji Günleri. 8.Kasım.2002

73- Öner K. Akut İnmede Cerrahi Dekompresyon.TRD Toplantısı. Ankara l2.Haziran.1999

71- Öner, Övül, Karaağaç. Anevrizma Rupturune Bağlı SAK Olgularmda operasyon öncesi antifibrinolitik uygulaması. XV.TNK.2001 Antalya.

72-Transfenoidal yaklaşımlarda kuflanilabilecek.bir lezyon.Kolumellotomi.Oner.,Turhan.,Yurtseven.,Övül.,Bilgen,Uluöz.TNK.2003.

73-Turhan T, Yurtseven T, Öner K, Övül İ, İşlekel S, Dalbastı T. Falx menengiomalarının 10 yıllık klinik ve cerrahi analizi. TNK.2003

74-Turhan T, Yurtseven, Öner., İşlekel, Övül.,Oktar., Özdamar. Tüberkulum sella menengıomalannm 10 yıllık retrospektif incelenmesi. TNK.2003

75-Yeral İ, Ovül İ, Özdamar N, Öner K. Dev Anevrizmalı olgularda uygulanan proksimal karotid arter ligasyonunun uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçları. TNK2003

76-Oran İ, Parıldar, Çağlı S, Yurtseven T, Dalbastı T, Öner K, Övül İ. Posterior dolaşımda sınırlı supratentoryal AVM lerde endovaskuler tedavi. TNK.2003

77-Ülgen, Turhan, Yurtseven, Öner, Övül. Basit anterior orbitotomi. TNK.2003

78-Öner, Ovül., Turhan., Karcı., Bilgen. Anterior kafa kaidesini tutan nazal paranazal sinüslerin maliğn tüınörlerinde kombine kraniofaiyal girişim. TNK.2003

79-Turhan. Yurtseven.Oner.Ovül.Kocaman.Sağduyu.Şirin. Malign orta serebral arter enfaktlannda dekompresif cerrahi ve medikal sonuçları karşılaştırılması. TNK.2003

80-Ulgen, Öner, övül, Özgiray,Ozdamar, Oktar, Zileli. Rinore. 102 olgunun tanı,tedavi yöntemlerinin ve sonuçlannm retrospektif incelenmesi. TNK A8. 2004

81-Ozgiray, Ülgen, Yurtseven, Oner, Ovül, Zileli, Ozdamar. Tip 1 Chiari Malformasyonlu 39 olgunun ve uygulanan cerrahi tedavinin incelenmesi. TNK 18.2004

82-Öner, Bilgen, Oran, Övül. Karotid arter invazyonunda ekstarterektomı.Deneysel çalışma. TNK. 18.2004

83-Turhan, Kahraman, Özgiray, Öner, Övül, Tunçbay. Tek Taraflı egzoftalnıi ve orbita tümörleri. TNK. 19.2005

84-Turhan, Kahraman, Özgiray, Oner, Ovül. Erişkin yaşda görülen dezmoblastik medulloblastomalar. TNK. 19.2005

85-Turhan, Özgiray, Yurtseven, Öner, Övül, Derbent. Asetil Salisilik asit kullanımının nöroşirüıjikal operasyonların sonuçlarına etkileri. TNKA9.2005

86-Oran,Dalbastı, Öner, Ovül, Ozdamar, Erşahin, Mutluer. Posterior dolaşım anevrizmalarınm endovaskuler tedavisinde patent arterin anevrizma ile birlikte oklüzyonu. TNK.XX.2006

87-Kahraman, öner,I)albastı, övül, özdamar. Risk factors associated with ischmia after anevrisymal sah. 9.th intematıonal conference on cerebral vasospazm.2006 İstanbul

88-Kanyılmaz H, Özgiray, Öner, Dalbastı,Övül İ. Kalvaryal kitleler .sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2.Kongresi. 2006.

89-Kahraman, Özgiray, Öner, Dalbastı, Övül Spontan spinal epidural hematomlar. SSD 2.kongresi. 2006

90-M.Rükşen, Öner, Övül, Bilgen, Kirazlı. Petroz Kemik Kolesteatom. TNK.21.2007

91-Oran, dalbastı, Yurtseven, Oner, Ovül, Yurt, Demirçivi, Özdamar. Postenor dolaşım vertebral arter harici disekan anevrizınaları..Endovaskuler yaklaşım. TNK 21.2007

92-Oran İ, Öner K, Rükşen M, Övül İ, Özdamar N. Dural arterıovenöz fistüiler:cerralıi-endovaskuler. 2l.TNK.2007

 

Kitap Bölümleri

1-Akut İskemik İnme: Edıtor:Emre Kumral. Akut inmede dekompresif kranyotomı.Kazım Oner 1 9.bölüm.323-328.2001

2-Karcı, Günhan, Bilgen, Öner, Övül. Paranasal Sinüslerin Malign Tümörleri. 146-151, 2001

3-Öner K. Temel Nöröşirürji Kitabı. Menengiomalar. Cılt 1.Kısm 4.2005.732-749

 

Yabancı Kongrelerdeki Bildirileri

1-Övül İ, Öner K, Zileli M, Yetkin Z, Tunçbay E. Evaluation of acute cervikal spinal cord injuries with CT-Scanning. 8 th European Congress of Neurosurgery. 6-11 September 1987, Barcelona, Spain.Abs. book pp. 100.

2-Övül İ., Öner K., Çolak F., Tunçbay E., Sabuncu N. Spinal metastatic tumors. 17 th Congress of Middle East Neurosurgical society. May 25-28, 1988, Antalya, Turkey.

3-Övül İ., Öner K. Experience in aneurysm surgery. An analysis of Neurosurgery, USSR, Moscow, 23-28 June, 1991.

4-Öner K., Övül İ. Failed back surgery sydrome. 9 th European Congress of Neurosurgery, USSR, Moscow, 23-28 June, 1991.

5-Övül İ., Öner K. Pituitary adenomas. An analysis of 50 operated pituitaıy macro and giatn adenomas. 9 th European Congress of Neurosurgery, USSR, Moscow, 23-28 June, 1991.

6-Övül İ., Öner K., Demirtaş E., Yılmaz F.,Tunçbay E. Argyrophilic nucleolar organızer negion proteins (Ag-NORS) and proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in meningeal tumors. Three histopathological subtypes of clinical relavence. 10th European Congress of Neurosurgery, Berlin, 7-12 May, 1995. Abs book pp. 110.

7-Zileli M., Coşkun E, Özdamar N, Övül İ, Tunçbay E, Öner K, Oktar N. Surgery of intramedullary spinal cord tumors. 6 th annual meeting of the European Spine Society, 14-16 September, 1995. Noordwijk aan zee, the Netherlands.

 

Back to the Main Page

 

GENEL BİLGİLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ DOKTORLAR
ALT GRUPLAR
iLGİLİ SİTELER
ARAŞTIRMA PROJELERİ
BİZE ULAŞIN

 

  Ana Sayfa